Bæredygtighed

Vi tager ansvar for byggeriets indvirkning på samfund og miljø

Vi tager ansvar

Bæredygtighed er en del af vores DNA og har været en del af os, så længe vi kan huske. Vi tænker bæredygtighed ind i alle vores byggerier. Hos os er bæredygtighed ikke bare noget, vi siger, men noget vi gør.

Vores strategi

Med vores bæredygtighedsstrategi sikrer vi, at bæredygtighed bliver en integreret del af vores beslutningsproces, når vi sætter nye projekter i gang og indgår aftaler med vores samarbejdspartnere. Gennem handlingsplaner og konkrete tiltag følger vi vores udvikling og præstationer sikkert mod vores mål.

Vi uddanner for bæredygtig udvikling

For at sikre at alle vores medarbejdere er ajourført med nyeste viden og ved, hvad der rører sig på bæredygtighedsområdet, får alle vores produktionsmedarbejdere en grunduddannelse inden for bæredygtighed og DGNB-certificering. Derudover har vi som mål, at minimum 20% af vores produktionsfolk skal have en DGNB-konsulentuddannelse. Det sikrer, at den nødvendige viden er tilgængelig, hvor der er mest behov for den, uanset projekt eller fag.

Byggematerialer

Rapporter viser, at bygge- og anlægsmaterialer står for 10% af Danmarks CO2-udledning, samt at byggeriet står for 35% af al affald i Danmark. Som entreprenør er vi bevidste om vores brug af materialer og arbejder målrettet på at overgå til bedre materialer, der har en lavere miljøpåvirkning, samt nedbringe mængden af affald fra vores pladser. Som led i målet om at nedbringe affald har vi et detaljeret regnskab over typer og mængder af affald fra vores pladser. Det gør os i stand til lave særaftaler om visse typer affald, således fraktionerne i højere grad genbruges i stedet for at køres til afbrænding.

Sunde bygninger

Vi bruger omkring 90% af vores tid indendørs. Derfor er det afgørende for et sundt helbred, at de bygninger, vi opholder os i, ikke indeholder skadelige stoffer, der kan påvirke vores helbred.
Vi arbejder på at påvirke materialevalget hos vores samarbejdspartnere og vores kunder, således bygningen opføres med sunde materialer, der eksempelvis er svanemærket, har EU-blomsten eller andet mærkat for gode materialer. Vores målsætning er, at vi inden udgangen af 2023 som standard har materialekrav svarende til DGNB-guld. BNS opfører aktuelt bygninger med Certificeringen "DGNB Guld". Vi har i vores organisation ligeledes erfaring med certificering indenfor "Svanemærket".

Vi arbejder altid med en bæredygtig tilgang. Selvom dit byggeri ikke skal certificeres, så er vi garanten for, at I alligevel får muligheden for at anvende gode bæredygtige løsninger i jeres byggeri.