Urbanplanen Syd / København S

Urbanplanen Syd

Institution og kultur

Urbanplanen Syd / København S

Urbanplanen Syd

Institution og kultur

2 nye fritidsinstitutioner og renovering af bibliotek

Byggesagen omhandler opførelse af ny fritidsinstitution for 448 børn i 3 etager samt en indhegnet specialfritidsinstitution i 2 etager til 74 børn med særlige behov. Der anlægges legeplads med legeudstyr, boldbaner og tarzan-anlæg.

 

Bæredygtighed er indtænkt i projektet, idet sedumtage samt solcelleanlæg opsættes på begge institutioner.

 

Derudover helhedsrenoveres Solvang Bibliotek og det åbne gårdrum overdækkes med glastag.

Bibliotekspladsen renoveres og i forlængelse etableres en større central byplads. Der foretages omlægning af Remisevej og Urmagerstien ligesom der anlægges ny tilkørselsvej med fliser og asfalt.

Et større LAR- og skybrudsanlæg til opsamling af regnvand fra en del af Urbanplanen Syd er også en del af entreprisen.

Visualisering: Tredje Natur

FAKTA

Projektet indgår i fornyelsesprocessen af området Urbanplanen Syd og er placeret på et område mellem Røde Mellemvej og Englandsvej på Amager.

Bygherre

Københavns Kommune

Hovedentreprenør

BNS Konsortiet (BNS A/S og LM Byg A/S)

Ingeniør

EKJ Rådgivende Ingeniører

Arkitekt

Tredje Natur / JAJA Architects

Areal

Nybyg: 2.700 m2 / Ombygning: 500 m2

Udførelse

2022-2023